Szkolenia: Praktyka Projektowania 3D w programie Solidworks oraz Podstawy modelowania 3D w programie Solidworks

Szkolenia realizowane w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM

PLANOWANY TERMIN SZKOLEŃ: maj 2021 r.
TERMINY ZGŁOSZEŃ: do 25 kwietnia 2021 r.
CZAS TRWANIA: 16 godzin (2 dni) w godz. 9.00 – 15.30

Szczegóły:
Praktyka projektowania 3D w programie Solidworks
Podstawy modelowania 3D w programie Solidworks

Rekrutacja na studia podyplomowe

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych od października 2021:
Planowane jest uruchomienie grup realizowanych:
– w formie zdalnej na platformie Zoom
oraz
– w formie stacjonarnej (jeśli sytuacja epidemiologiczna i przepisy w tym zakresie będą to umożliwiały).
Wyboru preferowanej formy zajęć dokonuje się wypełniając odpowiednią rubrykę na karcie zgłoszenia.