Rekrutacja ruszyła!

W związku z dużym zainteresowaniem naszą ofertą edukacyjną rozpoczynamy kolejną rekrutację:

termin inauguracji:
18 lutego 2023 r. dla kierunków:
– Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – szczegóły
– Logistyka i transport drogowy – szczegóły

4 marca 2023 r. dla kierunku:
– Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi – szczegóły

18 marca 2023 r.
– Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000 – szczegóły

Planowany termin inauguracji w marcu 2023 r.:
– Zarządzanie chemikaliami – szczegóły

Zapraszamy!

Kurs Doradca ADR/RID

Zapraszamy do udziału w kursie Doradca z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) (RID) (ADR/RID).

Termin: 10 lutego – 1 kwietnia 2023 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 8 lutego 2023 r.
Forma zajęć: stacjonarne (Kraków)

Szczegóły: tutaj 

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Termin seminarium: 16 – 17 lutego 2023 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 lutego 2023 r.
Czas trwania: 32 godziny – 16 godz. samokształcenia i 16 godz. seminarium realizowanego z Wykładowcą w godz. 8.30 – 14.30

Uczestnicy otrzymują materiały do samokształcenia w formie elektronicznej, seminarium będzie się odbywać w formie on-line na platformie Zoom

Szczegóły: tutaj

Szkolenie – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM

Termin szkolenia: 16 – 17 lutego 2023 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 lutego 2023 r.
Czas trwania: 16 godzin (2 dni) (9.00 – 15.30)

Szczegóły: tutaj 

Zarządzanie projektami w praktyce

Udział w szkoleniu może być dofinansowany – usługa zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:
– rozpoczynających pracę w projektach
– posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektami, które chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:
– charakterystyką podstawowych pojęć i metodyk zarządzania projektami (klasyczne, zwinne),
– zasadami monitorowania projektów w cyklu operacyjnym, taktycznym i strategicznym,
– rolą ryzyka w projekcie.
Szkolenie ma również na celu praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zespole projektowym, a także samodzielnego przygotowania i prowadzenia projektu.

Po więcej informacji zapraszany na stronę szkolenia

Lider jakości kształcenia dla kierunku
Logistyka i transport drogowy

Studia podyplomowe z zakresu „Logistyka i transport drogowy”, prowadzone przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, otrzymały wyróżnienie „Lider jakości kształcenia”. Certyfikat został przyznany w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” 2021.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania systemów logistycznych oraz przepływu towarów i osób w drogowym transporcie krajowym i międzynarodowym. Nowatorskim elementem są zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji czasu pracy kierowców, oprogramowaniem komputerowym do jego dokumentowania oraz obsługą urządzeń rejestrujących.

Uczestnicy poznają m. in. metody monitorowania stanu floty pojazdów i wdrażania planów umożliwiających zachowanie ciągłości procesów. Omawiane są aspekty prawne, dotyczące umów zawieranych w transporcie oraz wynikające z tego prawa i obowiązki ciążące na przewoźnikach.

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę zgodną zakresem zagadnień objętych egzaminem państwowym na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy, określonym przez część I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. Dzięki temu mogą ubiegać się o przyznanie CKZ na podstawie zwolnienia z egzaminu (Dz. U. 2001 r. nr 125, poz. 1371, z późn. zm.).