Zarządzanie projektami w praktyce

Udział w szkoleniu może być dofinansowany – usługa zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:
– rozpoczynających pracę w projektach
– posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektami, które chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:
– charakterystyką podstawowych pojęć i metodyk zarządzania projektami (klasyczne, zwinne),
– zasadami monitorowania projektów w cyklu operacyjnym, taktycznym i strategicznym,
– rolą ryzyka w projekcie.
Szkolenie ma również na celu praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zespole projektowym, a także samodzielnego przygotowania i prowadzenia projektu.

Po więcej informacji zapraszany na stronę szkolenia

Lider jakości kształcenia dla kierunku
Logistyka i transport drogowy

Studia podyplomowe z zakresu „Logistyka i transport drogowy”, prowadzone przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, otrzymały wyróżnienie „Lider jakości kształcenia”. Certyfikat został przyznany w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” 2021.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania systemów logistycznych oraz przepływu towarów i osób w drogowym transporcie krajowym i międzynarodowym. Nowatorskim elementem są zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji czasu pracy kierowców, oprogramowaniem komputerowym do jego dokumentowania oraz obsługą urządzeń rejestrujących.

Uczestnicy poznają m. in. metody monitorowania stanu floty pojazdów i wdrażania planów umożliwiających zachowanie ciągłości procesów. Omawiane są aspekty prawne, dotyczące umów zawieranych w transporcie oraz wynikające z tego prawa i obowiązki ciążące na przewoźnikach.

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę zgodną zakresem zagadnień objętych egzaminem państwowym na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy, określonym przez część I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. Dzięki temu mogą ubiegać się o przyznanie CKZ na podstawie zwolnienia z egzaminu (Dz. U. 2001 r. nr 125, poz. 1371, z późn. zm.).