Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020!

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE  

Rekrutacja do 31 stycznia 2020 r.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy  termin rozpoczęcia studiów –
15 lutego 2020 r. (są jeszcze wolne miejsca)

Zarządzanie energią – planowany termin rozpoczęcia studiów – 15 lutego 2020 r.
(są jeszcze wolne miejsca)

Zamówienia publiczne – W ramach tej edycji będzie już omawiana nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z dn. 11.09.2019 r. – planowany termin rozpoczęcia studiów – 22 lutego 2020r. (są jeszcze wolne miejsca)

Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi – planowany termin rozpoczęcia studiów – 29 lutego 2020 r. (są jeszcze wolne miejsca)

Zarządzanie środowiskowe – planowany termin rozpoczęcia studiów
– 29 lutego 2020 r. (są jeszcze wolne miejsca)

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą innych studiów podyplomowych,
kursów i szkoleń.
Studia podyplomowe: Szczegóły
Kursy i szkolenia: Szczegóły