Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia i seminarium
(uczestnicy otrzymują materiały do samokształcenia w formie elektronicznej)

Planowany termin seminarium: po zebraniu się grupy (min. 10 osób)

Miejsce zajęć: Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, al. Jana Pawła II 37, sala CJ (bud. G, parter).

Zajęcia odbywają się  w godzinach:  8.30 -14.30

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 300 zł.

Karta zgłoszenia: plik do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Szkolenie kończy się egzaminem w formie testowej.
Uczestniczy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapraszamy do udziału!