Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp

Zapraszamy na kolejną edycję SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY.

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia i seminarium.

Planowany termin seminarium: po zebraniu min. 15 osób

Miejsce seminarium: al. Jana Pawła II 37, Kraków

Koszt szkolenia: 300 zł 

Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Szkolenie kończy się egzaminem w formie testowej.

Uczestniczy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapraszamy do udziału!