Szkolenia okresowe BHP

Prowadzimy szkolenia okresowe bhp dla:
– pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
– pracodawców i pracowników
– studentów

Szkolenie pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby zorganizowane jest w formie samokształcenia i seminarium.

Planowany termin seminarium: czerwiec 2018 r.
Koszt szkolenia: 300 zł
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Szkolenie kończy się egzaminem w formie testowej.
Uczestniczy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapraszamy do udziału!