Rada Naukowa

SKŁAD RADY NAUKOWEJ
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

1. Dr inż. Damian Grela (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej)
2. Dr hab. inż. Maria Fiertak, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej)
3. Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK (Wydział Inżynierii Środowiska)
4. Dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK (Wydział Architektury)
5. Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar (Wydział Mechaniczny)
6. Dr hab. inż. Krzysztof Korcyl, prof. PK (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki)
7. Dr hab. inż. Piotr Czub, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

8.  Mgr Agnieszka Pieczonka (Dyrektor Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości)