Akredytacja oraz system zarządzania w laboratorium wg ISO 17025

Szkolenie kierowane do pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących, potencjalnych lub obecnych kierowników ds. jakości i kierowników technicznych, kadry laboratorium przygotowującej się  do akredytacji PCA lub innych osób zainteresowanych tematem. Szkolenie zapewnia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie procesu akredytacji PCA, systemu zarządzania ISO 17025 oraz obowiązków i uprawnień kluczowego personelu kierowniczego laboratorium.

WYMAGANIA
Brak

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie jest realizowane przy min. 10 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA
8 godzin

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

ZAKRES MERYTORYCZNY
Proces akredytacji i współpraca z Polskim Centrum Akredytacji, system zarządzania wg ISO 17025, rola najwyższego kierownictwa, kierownika ds. jakości i kierownika technicznego w laboratorium, podstawowe zasady opracowania i wdrożenia systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025

KOSZT UCZESTNICTWA
400 zł

Uczestnicy szkolenia otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach
zajęć

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.