Asystent systemu zarządzania BHP (wg kryteriów PCBC)

WYMAGANIA
Brak

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie jest realizowane przy min. 15 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA
80 godzin

UZYSKIWANE DOKUMENTY

 1. Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg normy PN-N 18001
 2. Certyfikat Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu dodatkowego egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A., którego  koszt wynosi 300 zł)

ZAKRES MERYTORYCZNY
Interpretacja elementów polskich norm PN-N-18001 i PN-N-18004, usprawnienie procesów organizacyjnych i komunikacyjnych podczas opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bhp, planowanie w systemie zarządzania bhp, etapy wdrożenia systemu zarządzania bhp, zasady tworzenia, aktualizowania i nadzoru dokumentacji, postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące i zapobiegawcze, monitorowanie stanu bhp, przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu, audit systemu zarządzania bhp

KOSZT UCZESTNICTWA

 1. 800 zł – studenci
 2. 1500 zł – pozostałe osoby

Uczestnicy otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć.

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)