Asystent systemu zarządzania jakością (wg kryteriów PCBC)

WYMAGANIA
Brak

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie jest realizowane przy min. 15 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA
100 godzin

UZYSKIWANE DOKUMENTY

 1. Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001
 2. Certyfikat Asystenta systemu zarządzania jakością (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu dodatkowego egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A., którego koszt wynosi 300 zł)

ZAKRES MERYTORYCZNY
Zarządzanie jakością – wymagania norm serii ISO 9000, podejście procesowe w zarządzaniu, filozofia zarządzania jakością – TQM, metody i narzędzia jakości, dokumentowanie systemu zarządzania jakością, wdrażanie systemu zarządzania jakością, auditowanie systemu zarządzania jakością, normalizacja, systemy akredytacji i certyfikacji w Polsce i w UE, doświadczenia z wdrażania systemu zarządzania jakością

KOSZT UCZESTNICTWA

 1. 1.200 zł – studenci
 2. 1.600 zł – pracownicy Politechniki Krakowskiej
 3. 2.000 zł – uczestnicy spoza Politechniki Krakowskiej

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach.

Uczestnicy otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć.

KARTA ZGŁOSZENIA 
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)