Asystent systemu zarządzania środowiskowego (wg kryteriów PCBC)

WYMAGANIA
Brak

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie jest realizowane przy min. 15 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA
90 godzin

UZYSKIWANE DOKUMENTY

 1. Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001
 2. Certyfikat Asystenta systemu zarządzania środowiskowego (wydany przez PCBC S.A., po zdaniu dodatkowego egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A., którego koszt wynosi 300 zł)

ZAKRES MERYTORYCZNY
System zarządzania środowiskowego – tworzenie, wdrażanie i certyfikacja wg norm serii ISO 14000, system prawny ochrony środowiska, normy prawa międzynarodowego, rozporządzenia i dyrektywy UE, polityka ekologiczna, prawo cywilne i administracyjne w dziedzinie ekologii, wymagania EMAS

KOSZT UCZESTNICTWA

 1. 1.000 zł – studenci
 2. 1.400 zł – pracownicy Politechniki Krakowskiej
 3. 1.600 zł – uczestnicy spoza Politechniki Krakowskiej

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach.
Uczestnicy otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć.

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)