Auditor wewnętrzny systemu HACCP

PRZEZNACZENIE
Dla osób przeprowadzających audity wewnętrzne systemu HACCP oddzielnie lub w ramach zintegrowanego systemu zarządzania. Głównym celem jest zrozumienie technik auditowania i związków normy ISO 9001 z systemem HACCP.

WYMAGANIA
Ukończone szkolenie „System HACCP – zasady, wdrażanie, utrzymanie”

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)

TERMIN SZKOLENIA
Zostanie ustalony po zebraniu się grupy min.10 osób

CZAS TRWANIA
16 godzin

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu HACCP

ZAKRES MERYTORYCZNY
Związki między normą ISO 9001 a wymaganiami HACCP, wytyczne zastosowania normy ISO 9001 w przemyśle, produkcji żywności i napojów, metodologia auditu w oparciu o wymagania normy ISO 19011, planowanie i przygotowanie auditu, przygotowanie listy kontrolnej, przeprowadzenie auditu, dokumentowanie, w tym przedstawienie niezgodności

KOSZT UCZESTNICTWA
400 zł

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ