Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

WYMAGANIA
Brak

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie jest realizowane przy min. 10 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA
24 godziny

TERMINY REALIZACJI SZKOLENIA
Cały rok (szkolenie jest realizowane przy min. 10 zgłoszeniach)

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

ZAKRES MERYTORYCZNY
Podstawowe definicje i terminy, analiza normy, definiowanie procesu, podstawy
i zasady auditowania, zarządzanie programem auditu, fazy i wykonanie auditu, wnioski z auditu, niezgodność, raport z auditu, zamknięcie auditu, doskonalenie kompetencji auditora

KOSZT UCZESTNICTWA
600 zł.
Uczestnicy otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć.

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kilknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ