Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

WYMAGANIA
Brak

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
25 marca 2019 r.

CZAS TRWANIA
24 godziny

TERMINY REALIZACJI SZKOLENIA
4-5.04, 12.04.2019 r. (po zebraniu się grupy min. 10 osób)

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

ZAKRES MERYTORYCZNY
Podstawowe definicje i terminy, analiza normy, definiowanie procesu, podstawy
i zasady auditowania, zarządzanie programem auditu, fazy i wykonanie auditu, wnioski z auditu, niezgodność, raport z auditu, zamknięcie auditu, doskonalenie kompetencji auditora

KOSZT UCZESTNICTWA
600 zł.
Uczestnicy otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć.

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kilknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ