Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

WYMAGANIA
Brak

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA
24 godziny

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

ZAKRES MERYTORYCZNY
Podstawowe definicje i terminy, analiza normy, definiowanie procesu, podstawy i zasady auditowania, zarządzanie programem auditu, fazy i wykonanie auditu, wnioski z auditu, niezgodność, raport z auditu, zamknięcie auditu, doskonalenie kompetencji auditora

KOSZT UCZESTNICTWA
500 – 800 zł (w zależności od liczby uczestników)
Uczestnicy otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć.

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kilknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)