BHP – instruktaże oraz szkolenia okresowe

WYMAGANIA
Brak

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie realizowane jest przy min. 10 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

KOSZT UCZESTNICTWA
Cena ustalana indywidualnie (zależna od ilości zgłoszeń i rodzaju szkolenia)
Uczestnicy kursu otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć.

Przeprowadzamy na zlecenie:

 • INSTRUKTAŻ OGÓLNY
 • SZKOLENIA OKRESOWE W DZIEDZINIE BHP

pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, pracodawców wykonujących zadania służby bhp, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, studentów

Szkolenia mogą być prowadzone na terenie Politechniki Krakowskiej lub w innych obiektach wskazanych przez zleceniodawcę

KARTA ZGŁOSZENIA
plik do pobrania

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)