Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (wg kryteriów PCBC)

Czas trwania: 100 godzin lekcyjnych
Koszt uczestnictwa: 2 000 zł (1 500 zł – opłata dla studentów)
Uzyskiwane dokumenty: Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania jakością (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu dodatkowego egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A., opłata za egzamin jest wliczona w cenę szkolenia)

Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przyjmowania zgłoszeń: cały rok (min. 15 osób)

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G) 

Zakres merytoryczny:

Wprowadzenie do zarządzania jakością, analiza wymagań norm serii ISO 9000, Dokumentowanie systemu zarządzania jakością, zarządzanie procesowe, systemy zarządzania jakością oparte na podejściu procesowym, auditowanie systemu zarządzania jakością (omówienie i analiza wymagań normy PN-EN ISO 19011), motywacja a zarządzanie jakością, techniki zarządzania pracą zespołową, aspekty ekonomiczne (podstawy rachunkowości, koszty jakości, koncepcje rozliczania kosztów, procesowy rachunek kosztów), informacja jakościowa – zarządzanie systemami informacyjnymi, doskonalenie systemu zarządzania jakością, FMEA i QFD,

KLAUZULA_INFORMACYJNA_DLA_KANDYDATÓW_NA_KURS_DOKSZTAŁCAJĄCY_SZKOLENIE ORGANIZOWANE PRZEZ POLITECHNIKĘ KRAKOWSKĄ