System HACCP – zasady, wdrażanie, utrzymanie

PRZEZNACZENIE
Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za jakość oraz bezpieczeństwo produktów spożywczych. Uczestnicy zdobywają podstawowe wiadomości o analizie zagrożeń dla jakości zdrowotnej produktu oraz wyznaczanie krytycznych punktów kontrolnych w procesie produkcji.

WYMAGANIA
Brak

TERMINY ZGŁOSZEŃ:
Cały rok (szkolenie jest realizowane przy min. 10 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA
16 godzin

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

ZAKRES MERYTORYCZNY
Ustawodawstwo UE i Polski w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia (z uwzględnieniem opakowań, transportu, składowania i dystrybucji), zagrożenia w przemyśle spożywczym (z uwzględnieniem opakowania, technologii i farb stosowanych w przemyśle do ich drukowania), historia i zasady systemu HACCP, stosowane terminy i definicje, zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), budowa, wdrażanie, weryfikacja i utrzymanie systemu HACCP

KOSZT UCZESTNICTWA
400 zł

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ