Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wg kryteriów PCBC)

Czas trwania: 80 godzin lekcyjnych
Koszt uczestnictwa: 1 800 zł (1 400 zł – opłata dla studentów)
Uzyskiwane dokumenty: Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu dodatkowego egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A., opłata za egzamin jest wliczona w cenę szkolenia)

Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przyjmowania zgłoszeń: cały rok (min. 15 osób)

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G) 

Zakres merytoryczny:

Wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, system zarządzania bhp oraz interpretacja wymagań norm PN-ISO 45001:2018-06, PN-N-18002, dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie procesowe, sterowanie operacyjnymi pracami i działaniami związanymi ze znaczącymi zagrożeniami, auditowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (omówienie  i analiza wymagań normy PN-EN ISO 19011), monitorowanie stanu bhp, techniki zarządzania pracą zespołową.

KLAUZULA_INFORMACYJNA_DLA_KANDYDATÓW_NA_KURS_DOKSZTAŁCAJĄCY_SZKOLENIE_ORGANIZOWANE PRZEZ POLITECHNIKĘ KRAKOWSKĄ