2019

29 czerwca 2019 r.
Odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 dla absolwentów studiów podyplomowych następujących kierunków:
– Logistyka i transport drogowy (edycja 17 i 18) – 41 absolwentów,
– Systemy sieciowe i bazodanowe (edycja 10) – 14 absolwentów,
– Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (edycja 94, 95 i 96) – 92 absolwentów,
– Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH (edycja 10) – 21 absolwentów,
– Zarządzanie zasobami ludzkimi (edycja 9) – 19 absolwentów.

Absolwentom studiów świadectwa wręczył Prorektor ds. kształcenia –
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

16 czerwca 2019 r.

Egzamin końcowy dla uczestników studiów podyplomowych
– „Logistyka i transport drogowy” (edycja 18),
– „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycje 94, 95 i 96).

15 czerwca 2019 r.

Egzamin końcowy dla uczestników studiów podyplomowych:
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (edycja 9).

1 czerwca 2019 r.

Egzamin końcowy dla uczestników studiów podyplomowych „Systemy sieciowe
i bazodanowe” (edycja 10).

26 maja 2019 r.

Egzamin końcowy dla uczestników studiów podyplomowych „Logistyka i transport drogowy” (edycja 17).


18 maja 2019 r.

Egzamin końcowy dla uczestników studiów podyplomowych „Zarządzanie chemikaliami
w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH”
(edycja 10).

30 marca 2019 r.

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych
absolwentom następujących kierunków:

– „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 93) – 36 absolwentów;
– „Zarządzanie energią” (edycja 1) –  14 absolwentów.

Absolwentom studiów świadectwa wręczył Prorektor ds. kształcenia –
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

16 marca 2019 r.

Inauguracja studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 w zakresie:
– „Gospodarowania odpadami i substancjami niebezpiecznymi” (ed. 12) – udział
w studiach rozpoczęło 16 osób.

16 lutego 2019 r.

Inauguracja studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 w zakresie:
– „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 97) – udział w studiach rozpoczęło 35 osób;
– „Zarządzanie energią” (ed. 2) – udział w studiach rozpoczęło 17 osób.

27 stycznia 2019 r.

Egzamin końcowy dla uczestników studiów podyplomowych „Zarządzanie energią” (edycja 2) oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 93).