2019

16 lutego 2019 r.

Inauguracja studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 w zakresie:
– „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 97) – udział w studiach rozpoczęło 33 osoby;
– „Zarządzanie energią” (ed. 2) – udział w studiach rozpoczęło 16 osób.

27 stycznia 2019 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie energią” (edycja 2) oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 93).