POWER PK XXI 2.0

BEZPŁATNE SZKOLENIA CERTYFIKOWANE DLA STUDENTÓW PK!!!

Tytuł projektu: „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”
Czas trwania: październik 2018 r. – wrzesień 2022 r. 
Wartość projektu: 18 048 774,96 zł.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz cudzoziemców oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Dostępne szkolenia / kursy / warsztaty:
– 3ds Max / modelowanie i wizualizacja
– Akademia CISCO
– Auditor wewnętrzny PN-EN ISO/IEC 17025
– Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 – 16, 23, 30 listopada 2019 r.
– AutoCAD dla zaawansowanych – październik – grudzień 2019 r.
– AutoCAD dla zaawansowanych – modelowanie 3D – październik – grudzień 2019 r.
– AutoCAD podstawowy – październik – grudzień 2019 r.
– BIM Autodesk Revit – 1 stopień
– BIM Autodesk Revit – 2 stopień – październik – grudzień 2019 r.
– Język chiński
– Kurs przygotowujący do TELC – angielski B2
– Kurs SEP
– Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego – 16, 17, 23, 24, 30.11.2019 r.

– Programowanie w języku Python
– Prowadzenie symulacji i analiz energetycznych – Design Builder – 17-18.10.2019 r.
– Statistica
– Warsztaty Kariera w III sektorze praca z misją 
– Warsztaty z komunikacji bez barier
– Warsztaty z komunikacji międzykulturowej
– Warsztaty z tworzenia biznesplanu – 21-22.10.2019 r.
– Warsztaty z zakładania firmy – 19.10.2019 r.
– Warsztaty ze sztuki negocjacji – WIN – WIN – 17.10.2019 r. oraz 04.11.2019 r.
– Warsztaty kreatywnego myślenia
– Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych – 29.10.2019 r.
– Warsztaty z zakładania START UPu
– Warsztaty z zarządzania zespołem – 26.10.2019 r. oraz 30.10.2019 r.
– Zarządzanie projektami PRINCE 2 – 25-27.10.2019 r.