POWER PK XXI 2.0

BEZPŁATNE SZKOLENIA CERTYFIKOWANE DLA STUDENTÓW PK!!!

Tytuł projektu: „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”
Czas trwania: październik 2018 r. – wrzesień 2022 r. 
Wartość projektu: 18 048 774,96 zł.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz cudzoziemców oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Szkolenia przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych.

Dostępne szkolenia / kursy / warsztaty:
– 3ds Max / modelowanie i wizualizacja
– Akademia CISCO
– Auditor wewnętrzny PN-EN ISO/IEC 17025
– Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001  
– AutoCAD dla zaawansowanych 
– AutoCAD dla zaawansowanych – modelowanie 3D
– AutoCAD podstawowy
– BIM Autodesk Revit – 1 stopień
– BIM Autodesk Revit – 2 stopień 
– Egzamin Autodesk Certified Professional
– Kurs języka chińskiego

– Kurs przygotowujący do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i     technicznego na poziomie B2 + egzamin TELC z języka angielskiego   ogólnego/technicznego na poziomie B2
– Kurs SEP
– Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego 

– Programowanie w języku Python 
– Prowadzenie symulacji i analiz energetycznych – Design Builder
– Statistica
– Warsztaty Kariera w III sektorze praca z misją 
– Warsztaty z komunikacji bez barier
– Warsztaty z komunikacji międzykulturowej
– Warsztaty z tworzenia biznesplanu 
– Warsztaty z zakładania firmy 
– Warsztaty ze sztuki negocjacji – WIN – WIN 
– Warsztaty kreatywnego myślenia
– Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych
– Warsztaty z zakładania START UPu
– Warsztaty z zarządzania zespołem 
– Zarządzanie projektami PRINCE 2