Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 30
Rok akademicki: 2020/2021
Koszt uczestnictwa: 3 600 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 190
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 sierpnia 2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: 10 października 2020 r. (po zebraniu min. 20 zgłoszeń)

 

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Forma ukończenia studiów: egzamin końcowy (test).

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001
 • Certyfikat auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania wg ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000
 • Certyfikat auditora wewnętrznego laboratorium wg ISO 17025
 • Certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A.) – dodatkowa opłata