Kurs SEP

Data szkolenia: 11 – 12 maja 2019 r.

Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. ul. Osiedle Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków

Czas trwania: 12 godzin

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 6 maja 2019 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: dominika.ulmanska@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Dominika Ulmańska, tel 12 628 36 62

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia: