Kurs SEP

Data szkolenia:

Czas trwania: 12 godzin + EGZAMIN

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową:
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: dominika.ulmanska@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Dominika Ulmańska

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program kursu:

– kurs w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych;

– kurs w zakresie prac kontrolno – pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Kursy przygotowawcze zakończone będą egzaminem na uprawnienia ww. specjalności. W ramach kursu będzie można przystąpić do jednego bezpłatnego egzaminu.