Auditor wewnętrzny PN-EN ISO/IEC 17025

Data szkolenia: 2020 r. (zostanie podana po wyłonieniu wykonawcy)

Miejsce szkolenia: zostanie podane po wyłonieniu wykonawcy

Czas trwania: 16 godzin (2 dni szkoleniowe realizowane po 8 godzin)

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przyjmowania zgłoszeń: rekrutacja trwa
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: katarzyna.kraus@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Kraus, tel. 12 628 34 47  

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia: zostanie podany po wyłonieniu wykonawcy