Audytor wewnętrzny PN-EN ISO/IEC 17025

Termin szkolenia: II kwartał 2021 r. 
Czas trwania: 16 godzin 

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: katarzyna.latka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Łatka, tel. 12 628 34 47  

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej (skany):
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania