BIM Autodesk Revit – 1 stopień

Edycja 1
Data szkolenia: 22 – 23 listopada 2019 r.

22.11.2019 (piątek) – 14:00-20:00
23.11.2019 (sobota) – 8:00-14:00

Edycja 2
Data szkolenia: 06 – 07 grudnia 2019 r.

06.12.2019 (piątek) – 14:00-20:00
07.11.2019 (sobota) – 8:00-14:00

Edycja 3
Data szkolenia: 13 – 14 grudnia 2019 r.

13.12.2019 (piątek) – 14:00-20:00
14.11.2019 (sobota) – 8:00-14:00

Miejsce szkolenia (wszystkie edycje): BIŚ COMPUTERS Bohdan Lisowski, ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków

Czas trwania: 16 godzin

Formularz zgłoszenia:Plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: rekrutacja zakończona
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: dominika.ulmanska@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Dominika Ulmańska, tel. 12 628 36 62

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia: Plik do pobrania