3ds Max / modelowanie i wizualizacja

Data szkolenia: 18.10. – 19.10.2019 r. oraz 25.10. – 26.10.2019 r.

Miejsce szkolenia: BIŚ COMPUTERS Bohdan Lisowski, ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków

Czas trwania: 32 godziny

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 10 października 2019 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: dominika.ulmanska@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Dominika Ulmańska, tel. 12 628 36 62

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia: plik do pobrania