Zarządzanie projektami PRINCE 2

Data szkolenia: 04 – 06 grudnia 2020r.

Miejsce szkolenia: szkolenie ON-LINE

Czas trwania: 24 h 

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 25 listopada 2020 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: dominika.ulmanska@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Dominika Ulmańska, tel. 12 628 36 62

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału (należy zwrócić się drogą elektroniczną do Dziekanatu o wystawienie zaświadczenia oraz poprosić o przesłanie skanu)

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia PRINCE2 Foundation: plik do pobrania