Zarządzanie projektami PRINCE 2

Data szkolenia: 25 – 27 października 2019 r. 

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Tatarska 5

Czas trwania: 24 h 

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 6 października 2019 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: dominika.ulmanska@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Dominika Ulmańska, tel. 12 628 36 62

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia PRINCE2 Foundation: plik do pobrania