AutoCAD dla zaawansowanych

Data szkolenia: 26-28.11.2019 r., w godz. 15.00 – 18.45

Miejsce szkolenia:BIŚ COMPUTERS Bohdan Lisowski, ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków

Czas trwania: 15 h

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 31.10.2019 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Szkolenia przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych.

Regulamin: plik do pobrania

1. Sposoby selekcji obiektów
 1.1. Zaawansowane sposoby selekcji obiektów.
 1.2. Szybki wybór.
2. Współpraca
 2.1. Wykorzystanie bloków w różnych rysunkach.
 2.2. Kopiowanie obiektów między rysunkami.
 2.3. Kopiowanie ustawień między rysunkami.
 2.4. Design Center – centrum danych projektowych.
3. Organizacja rysunku
 3.1. Usuwanie nieużywanych elementów.
 3.2. Praca z pokrywającymi się obiektami.
 3.3. Usuwanie duplikatów.
4. Praca z wykorzystaniem warstw
 4.1. Przeglądanie warstw.
 4.2. Stany warstw.
 4.3. Zaawansowane opcje warstw.
5. Wykorzystanie wielolinii odniesienia
 5.1. Definiowanie stylu wielolinii odniesienia.
 5.2. Tworzenie i edycja wielolinii odniesienia.
6. Tworzenie obwiedni.
 6.1. Wykorzystanie obwiedni z polilinii.
 6.2. Wykorzystanie obwiedni z regionów.
7. Wykorzystanie wielolinii odniesienia
 7.1. Definiowanie stylu wielolinii odniesienia.
 7.2. Tworzenie i edycja wielolinii odniesienia.
8. Praca z odniesieniami zewnętrznymi – 2 godz.
 8.1. Omówienie zasad pracy z odnośnikami.
 8.2. Wstawianie plików DWG jako odniesienia.
 8.3. Przekształcanie odnośników DWG w blok.
 8.4. Podczytywanie plików PDF.
9. Zaawansowane operacje na blokach.
 9.1. Edycja bloków.
 9.2. Definiowanie atrybutów – parametrów tekstowych bloków.
 9.3. Tworzenie bloków parametrycznych.
10. Wydruk.
 10.1. Zaawansowane opcje wydruku.
 10.2. Wydruk obiektów opisowych.