Prowadzenie symulacji i analiz energetycznych – Design Builder

Data szkolenia: 16 – 17 grudnia 2020 r.

Miejsce szkolenia: szkolenie ON-LINE

Czas trwania: 16 godzin

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 8 grudnia 2020 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: dominika.ulmanska@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Dominika Ulmańska, tel. 12 628 36 62

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału (należy zwrócić się drogą elektroniczną do Dziekanatu o wystawienie zaświadczenia oraz poprosić o przesłanie skanu)

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia:

DZIEŃ I

– zapoznanie uczestników z możliwościami programu Design Builder oraz teorią symulacji energetycznych budynków,
– omówienie lokalizacji oraz regionalnych danych pogodowych używanych w programie,
– modelowanie bryły budynku, rysowanie drzwi i okien oraz przegród wewnętrznych, podział budynku na strefy temperaturowe,
– tworzenie wizualizacji,
– definiowanie konstrukcji przegród oraz parametrów drzwi i okien, wyznaczanie szczelności budynku,
– zadawanie parametrów termicznych budynku, w tym ilości użytkowników, temperatury w strefach, zysków wewnętrznych od urządzeń oraz procesów, parametrów oświetlenia oraz zacienienia,
– projektowanie uproszczonych systemów grzewczych i chłodzących,
– zadawanie parametrów wentylacji naturalnej i mechanicznej,

DZIEŃ II

– obliczenie zapotrzebowania energii na ogrzewanie,
– obliczenie zapotrzebowania energii na chłodzenie,
– przeprowadzenie całorocznej symulacji energetycznej dla budynku,
– analiza oświetlenia pomieszczeń światłem słonecznym

Część praktyczna:
– samodzielne zaprojektowanie budynku oraz interpretacja wyników analiz