Statistica

Data szkolenia: (przewidywany termin: październik – grudzień 2019 r.)

Miejsce szkolenia: Kraków

Czas trwania:

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową:
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: katarzyna.borys@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Borys, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia: