Kurs języka chińskiego

Data kursu: 9 grudnia 2019 r. – maj 2020 r.  

Miejsce kursu: Kraków

Czas trwania: 60 godzin – kurs na poziomie podstawowym, (planowane: 2 x w tygodniu; poniedziałki i środy, w godz. 18.30-20.00)

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania 

Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 27.11.2019 r.

Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: ewa.niechaj@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Ewa Niechaj , tel. 12 628 36 62

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania