Kurs przygotowujący do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2 + egzamin TELC z języka angielskiego ogólnego/technicznego na poziomie B2

Data szkolenia: kurs – 6, 7, 8 grudnia 2019 r.; egzamin – styczeń 2020 r.
Egzamin: ogólny/techniczny –  jeden z egzaminów do wyboru.

Miejsce szkolenia: Kraków

Czas trwania: kurs – 16 godz. + egzamin

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania

Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 25.11.2019 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: ewa.niechaj@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Ewa Niechaj , tel. 12 628 36 62

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania