Warsztaty ze sztuki negocjacji – WIN – WIN

Data warsztatu:
07.11.2019 r. (czwartek), godz. 15.00 – 19.30

Miejsce warsztatu: Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, al. Jana Pawła II 37, bud. G, parter (wejście od ul. Prof. Życzkowskiego)

Czas trwania: 6 godz. lekc.

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 31.10.2019 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia:

  • Istota negocjacji, podstawowe zasady negocjacji
  • Etapy negocjacji oraz style negocjacji
  • Wykorzystanie przestrzeni w negocjacjach
  • Negocjacje kooperacyjne WIN-WIN
  • Charakterystyka, zasady
  • Przygotowanie
  • Spotkanie / prowadzenie negocjacji
  • Zamknięcie negocjacji
  • Style negocjowania