Warsztaty z zarządzania zespołem

Data szkolenia:
DWA TERMINY DO WYBORU:
26.10.
2019 r. (sobota), godz. 9.00 – 13.30
oraz
30.10.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.30

Miejsce szkolenia: 

Czas trwania: 6 godz. lekc.

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 10 października 2019 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia:

  • Charakterystyka cech efektywnego zespołu
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Identyfikacja ról w zespole
  • Konstruktywne oraz destruktywne zachowania podczas pracy w zespole
  • Definicja konfliktu
  • Style rozwiązywania konfliktów
  • Sposoby efektywnego rozwiązywania konfliktów
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów
  • Organizowanie spotkań