Warsztaty z zakładania START UPu

Data szkolenia:

Miejsce szkolenia: 

Czas trwania: 

Formularz zgłoszenia:
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia:

 • Czym jest star up ?
 • Motywacja do przedsiębiorczości
 • Pomysł na biznes
 • Potrzeby odbiorców
 • Start up – przykłady
 • Jak rozpocząć  ?
 • Organizacyjne, formalno- prawne aspekty biznesu- procedury
 • Wybór formy działalności
 • Rejestracja firmy.
 • Wybór formy opodatkowania.
 • Licencje, pozwolenia, koncesje.
 • ZUS – zgłoszenie do ZUS
 • US – zgłoszenie do VAT
 • Pieczątka firmy
 • Nazwa firmy
 • Rachunek bankowy
 • Źródła finansowania biznesu
 • Zatrudnianie pracowników
 • Rodzaje umów o pracę
 • Dokumenty pracowników.
 • Umowy cywilnoprawne jako forma zatrudnienia.
 • Rozwiązanie umowy o pracę