Warsztaty kreatywnego myślenia

Data szkolenia: 

Miejsce szkolenia: 

Czas trwania: 

Formularz zgłoszenia:
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową:
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia:

  • Co to jest kreatywność?
  • Płynność, giętkość i oryginalność myślenia
  • Zasady ułatwiające kreatywne rozwiązywanie zadań
  • Cechy osoby kreatywnej
  • Twórcza rozgrzewka
  • Bariery kreatywności
  • Siła napędowa kreatywności – ciekawość poznawcza; potrzeba usprawnienia; źródła inspiracji
  • Kreatywność zaawansowana – metody twórczego rozwiązywania problemów