Warsztaty z zakładania firmy

Data szkolenia: 19.10.2019 r. (sobota), godz. 9.00 – 15.00

Miejsce szkolenia: Szkoła Języków Obcych, Plac Matejki 6/5, sala nr 1

Czas trwania: 8 godz. lekc.

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 10.10.2019 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia:

Własna firma krok po kroku czyli jak zostać przedsiębiorcą.

 • Rejestracja firmy.
 • Wybór formy opodatkowania.
 • Licencje, pozwolenia, koncesje.
 • ZUS – zgłoszenie do ZUS
 • US – zgłoszenie do VAT
 • Pieczątka firmy
 • Nazwa firmy
 • Rachunek bankowy

Formy prawne prowadzonej działalności – procedury.

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka z .o.o.
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka akcyjna

Ulgi dla przedsiębiorców

Eelementy prawa pracy

 • Zatrudnienie pracowników
 • Rodzaje umów o pracę
 • Dokumenty pracowników.
 • Umowy cywilnoprawne jako forma zatrudnienia.
 • Rozwiązanie umowy o pracę