Warsztaty Kariera w III sektorze praca z misją

Data szkolenia: 

Miejsce szkolenia: 

Czas trwania: 

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 3 czerwca 2019 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia:

Trzy sektory działalności społeczno – gospodarczej – charakterystyka

Organizacje III sektora

  • rodzaje,
  • przykłady
  • specyfika działania
  • misja
  • różnorodność / zmienność
  • znaczenie kapitału społecznego
  • elastyczność / niestabilność

Co wyróżnia prace w III sektorze ?
Jak szukać pracy w organizacji pozarządowej ?
Dokumenty aplikacyjne
Rozmowa kwalifikacyjna