Warsztaty z tworzenia biznesplanu

Data szkolenia: 21-22.10.2019 r. (poniedziałek-wtorek), godz. 14.00 – 20.00

Miejsce szkolenia: Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, al. Jana Pawła II 37, bud. G, parter, sala CJ

Czas trwania: 16 godz. lekc.

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 10.10.2019 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia:

Pomysł na firmę (forma prawna, profil działalności).
Misja firmy.
Analiza SWOT (szanse-zagrożenia; silne – słabe strony)
Analiza potencjału własnego w kontekście planowanych działań.

  • Wykształcenie
  • Doświadczenie
  • Możliwości/ predyspozycje/preferencje.

Biznes plan

  • elementy biznes planu
  • rodzaje biznes planu

Analiza konkurencji
Analiza grupy docelowej
Realność planu

  • możliwość zrealizowania pomysłu w rzeczywistych warunkach rynkowych
  • ocena ryzyka i szans powodzenia pomysłu
  • ocena proponowanych rozwiązań w trudnych sytuacjach realizowanego przedsięwzięcia

Biznes plan – tworzenie własnego biznes planu