Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego

Data szkolenia: 16–17.11.2019, 23–24.11.2019, 30.11.2019

Miejsce szkolenia: Kraków

Czas trwania: 40 h

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania 
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 31 października 2019 r. 
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: katarzyna.kraus@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Łatka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia: