Strefa Słuchacza

Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. bhp – plik do pobrania

Rok akademicki 2018/2019 i 2019/2020:
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi – edycja 12
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 97
Zarządzanie energią – edycja 2

Bezpieczeństwo i higiena pracy – edycja 98 (Płock)

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Zakończone edycje:

Rok akademicki 2018/2019:
Zarządzanie zasobami ludzkimi – edycja 9
Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem REACH – edycja 10
Logistyka i transport drogowy – edycja 17
Logistyka i transport drogowy – edycja 18
Systemy sieciowe i bazodanowe – edycja 10
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 94
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 95
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 96
Rok akademicki 2017/2018 i 2018/2019:
Zarządzanie energią – edycja 1
Logistyka i transport drogowy – edycja 16
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 93
Rok akademicki 2017/2018: 
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi – edycja 11
Logistyka i transport drogowy – edycja 15
Systemy CAD i przetwarzanie obrazu – edycja 9
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 89
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 90
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 91
Zarządzanie środowiskowe – edycja 12
Zarządzanie zasobami ludzkimi – edycja 8
Diagnostyka pojazdów samochodowych – edycja 12