Egzamin Autodesk Certified Professional

Data egzaminu: 25 stycznia 2020 r. godz. 10.00 lub 13.00

Miejsce szkolenia: Sala Fundacji AGH , ul. Czarnowiejska 50b, Kraków

Formularz zgłoszenia: Zgloszenie_studenci_egzamin_Autocad_Professional
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 23.01.2020 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Egzamin przewidziany jest dla studentów studiów stacjonarnych.

Informacje dotyczące egzaminu:
Egzamin trwa 120 minut, zawiera  35 pytań. Trzeba uzyskać 70% poprawnych odpowiedzi aby zdać.  Wynik jest od razu po zakończeniu egzaminu ponieważ odbywa się ONLINE. Egzamin jest nadzorowany przez akredytowanego Instruktora Autodesk.
W języku polskim jest dostępny póki co na wersję  AutoCAD  2019.

Każde pytanie jest wykonawcze, tzn. trzeba otworzyć wyznaczony plik z rysunkiem, w którym należy coś  ustawić, narysować lub zmienić, ewentualnie napisać, zwymiarować lub wydrukować, a następnie odczytać wskazaną wartość i  wpisać do panelu egzaminacyjnego.

Zakres egzaminu obejmuje tzw. Kurs podstawowy i Kurs zaawansowany. Nie zawiera pytań z zakresu 3D.

Po zdaniu egzaminu otrzymuje się Certyfikat „Autodesk Certified Professional” i  logo certyfikacji oraz można być wymienionym na ogólnodostępnej liście Autocadowych profesjonalistów online.

Regulamin: plik do pobrania