Galeria

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 - 17.02.2018 r.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ed. 93
Logistyka i transport drogowy ed. 16

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 - 04.11.2017 r.

Diagnostyka pojazdów samochodowych ed. 12
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi
ed. 11

Systemy CAD i przetwarzanie obrazu ed. 9
Zarządzanie środowiskowe ed. 12

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
14.10.2017 r.
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 - 14.10.2017 r.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ed. 89, 90 i 91
Logistyka i transport drogowy ed. 15
Zarządzanie zasobami ludzkimi ed. 8

Zakończenie roku akademickiego 2016/2017
Zakończenie roku akademickiego 2016/2017

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ed. 84, 85 i 86
Logistyka i transport drogowy ed. 12 i 13
Zamówienia publiczne ed. 6
Zarządzanie zasobami ludzkimi ed. 7 
Systemy sieciowe i bazodanowe ed. 9

Zakończenie roku akademickiego 2015/2016