2016

26 listopada 2016 r. 

Inauguracja studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/2017 w zakresie:
– „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 86) – udział w studiach rozpoczęło 30 osób;
– „Logistyka i transport drogowy” (edycja 13) – udział w studiach rozpoczęły 23 osoby;
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (edycja 7) – udział w studiach rozpoczęło 29 osób;
– „Systemy sieciowe i bazodanowe” (edycja 9) – udział w studiach rozpoczęło 13 osób.

Słuchaczom studiów indeksy wręczył Prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. Jerzy ZAJĄC, prof. PK.

8 października 2016 r. 

Inauguracja studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/2017 w zakresie:
– „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 84 i 85) – udział w studiach rozpoczęło 68 osób;
– „Logistyka i transport drogowy” (edycja 12) – udział w studiach rozpoczęło 30 osób;
– „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (edycja 11) – udział w studiach rozpoczęło 20 osób;
– „Zamówienia publiczne” (edycja 6) – udział w studiach rozpoczęło 21 osób.

Słuchaczom studiów indeksy wręczył Prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. Jerzy ZAJĄC, prof. PK.

2 lipca 2016 r.

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016 absolwentom następujących kierunków:

– „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – edycja 78, 79 i 80 (102 absolwentów)
– „Logistyka i transport drogowy” – edycja 10 (28 absolwentów)
– „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” – edycja 10 (14 absolwentów)
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” – edycja 6 (21 absolwentów)
– „Systemy sieciowe i bazodanowe” – edycja 8 oraz „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” – edycja 8 (25 absolwentów)

Absolwentom studiów świadectwa wręczył Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą –
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał.

18 – 19 czerwca 2016 r.

Szkolenie „System HACCP – zasady, wdrażanie, utrzymywanie” (edycja 20). W szkoleniu uczestniczyło 12 osób.

18 czerwca 2016 r.

Egzamin na Asystenta systemu zarządzania jakością oraz Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przed Komisją z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji dla słuchaczy studiów podyplomowych.

11 czerwca 2016 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Systemy sieciowe i bazodanowe” (edycja 8) oraz „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” (edycja 8).

5 czerwca 2016 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 78, 79 i 80).

4 czerwca 2016 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” (edycja 10).

1 – 2 czerwca 2016 r.

Szkolenie okresowe dla pracowników służb bhp.

22 maja 2016 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (edycja 6).
Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Logistyka i transport drogowy” (edycja 10).

9 kwietnia 2016 r.

Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 82). Udział w studiach rozpoczęło 25 osób.
Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie „Logistyka i transport drogowy” (edycja 11). Udział w studiach rozpoczęło 19 osób.

2 kwietnia 2016 r.

Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (edycja realizowana po raz dziewiąty wspólnie z Centrum Edukacji Grupa ORLEN w Płocku). Udział w studiach rozpoczęło 21 osób.

12 marca 2016 r.

Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH” (edycja 9). Udział w studiach rozpoczęło 15 osób.

14 lutego 2016 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (edycja 10).

13 lutego 2016 r.

Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 81). Udział w studiach rozpoczęło 39 osób.

31 stycznia 2016 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 77).

16 stycznia 2016 r.

Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie „Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000” (edycja 28). Udział w studiach rozpoczęło 14 osób.