Inauguracja studiów podyplomowych

Inauguracja 23 października 2021 r.:
Zarządzanie zasobami ludzkimi ed. 11 – lista rezerwowa
Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000 ed. 31
Zarządzanie środowiskowe ed. 14
Ostatnie wolne miejsca!

Inauguracja 6 listopada 2021 r.:
– Systemy CAD i przetwarzanie obrazu ed. 10

Inauguracja 20 listopada 2021 r.:
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi ed. 15
Lista rezerwowa
–  Zarządzanie energią ed. 4
Ostatnie wolne miejsca!

Rekrutacja trwa, karty zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres cj@pk.edu.pl. Zapraszamy do udziału. 

Bezpłatne szkolenie dla studentów PK

Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych Politechniki Krakowskiej do wzięcia udziału w szkoleniu: Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001

SZKOLENIE REALIZOWANE W FORMIE ON-LINE

Termin realizacji szkolenia: 13-14.11.2021, 20-21.11.2021, 27.11.2021

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 października 2021 r.

Szczegóły tutaj

Zapraszamy do udziału!

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych od października 2021:
Planowane jest uruchomienie grup realizowanych:
– w formie zdalnej na platformie Zoom
oraz
– w formie stacjonarnej (jeśli sytuacja epidemiologiczna i przepisy w tym zakresie będą to umożliwiały).
Wyboru preferowanej formy zajęć dokonuje się wypełniając odpowiednią rubrykę na karcie zgłoszenia.

Lider jakości kształcenia dla kierunku
Logistyka i transport drogowy

Studia podyplomowe z zakresu „Logistyka i transport drogowy”, prowadzone przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, otrzymały wyróżnienie „Lider jakości kształcenia”. Certyfikat został przyznany w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” 2021.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania systemów logistycznych oraz przepływu towarów i osób w drogowym transporcie krajowym i międzynarodowym. Nowatorskim elementem są zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji czasu pracy kierowców, oprogramowaniem komputerowym do jego dokumentowania oraz obsługą urządzeń rejestrujących.

Uczestnicy poznają m. in. metody monitorowania stanu floty pojazdów i wdrażania planów umożliwiających zachowanie ciągłości procesów. Omawiane są aspekty prawne, dotyczące umów zawieranych w transporcie oraz wynikające z tego prawa i obowiązki ciążące na przewoźnikach.

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę zgodną zakresem zagadnień objętych egzaminem państwowym na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy, określonym przez część I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. Dzięki temu mogą ubiegać się o przyznanie CKZ na podstawie zwolnienia z egzaminu (Dz. U. 2001 r. nr 125, poz. 1371, z późn. zm.).