REKRUTACJA - Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi (ed. 11)

 

 

 

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych z zakresu "Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi" (edycja 11).

 

Koszt uczestnictwa: 3 900 zł

Czas trwania: dwa semestry

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 sierpnia 2017 r.

Planowany termin inauguracji studiów podyplomowych: październik 2017 r. (po zebraniu min. 20 osób)


ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

1) Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Krakowskiej nr 39 z dnia 06.09.2016 r.)


2) Zaświadczenia o odbyciu szkolenia uprawniającego do wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego o przystąpienie do egzaminu na Doradcę ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR (zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).

 

Szczegóły dotyczące kierunku znajdują się tutaj.

Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl