Studia podyplomowe

Studia podyplomowe organizowane przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości w Krakowie, skierowane są do osób, chcących podnieść swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności.

 

W roku akademickim 2016/2017 uruchomiliśmy 6 z 13 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

- 5 edycji z zakresu "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" (ed. 84, 85, 86, 87 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen)

- 3 edycje z zakresu "Logistyka i transport drogowy" (ed. 12, 13 i 14)

- 1 edycję z zakresu "Systemy sieciowe i bazodanowe" (ed. 9)

- 1 edycję z zakresu "Zarządzanie zasobami ludzkimi" (ed. 7)

- 1 edycję z zakresu "Zamówienia publiczne" (ed. 6)

- 1 edycję z zakresu "Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa" (ed. 11)

 

W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyło 319 osób.

 

 

W roku akademickim 2015/2016 uruchomiliśmy 8 z 13 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

- 6 edycji z zakresu "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" (ed. 78, 79, 80, 81, 82 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen)

- 2 edycje z zakresu "Logistyka i transport drogowy" (ed. 10 i 11)

- 1 edycję z zakresu "Systemy sieciowe i bazodanowe" (ed. 8)

- 1 edycję z zakresu "Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000" (ed. 28)

- 1 edycję z zakresu "Zarządzanie zasobami ludzkimi" (ed. 6)

- 1 edycję z zakresu "Systemy CAD i przetwarzanie obrazu" (ed. 8)

- 1 edycję z zakresu "Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi" (ed. 10)

- 1 edycję z zakresu "Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporzą-dzenia REACH" (ed. 9)

 

W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyły 323 osoby.


 

W roku akademickim 2014/2015 uruchomiliśmy 8 z 13 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

- 6 edycji z zakresu "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" (ed. 72, 73, 74, 75, 77 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen)

- 2 edycje z zakresu "Logistyka i transport drogowy" (ed. 8 i 9)

- 2 edycje z zakresu "Systemy sieciowe i bazodanowe" (ed. 6 i 7)

- 1 edycję z zakresu "Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000" (ed. 27)

- 1 edycję z zakresu "Zarządzanie zasobami ludzkimi" (ed. 5)

- 1 edycję z zakresu "Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa" (ed. 10)

- 1 edycję z zakresu "Zamówienia publiczne" (ed. 5)

- 1 edycję z zakresu "Systemy CAD i przetwarzanie obrazu" (ed. 7)

 

W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyło 358 osób.

 

 

W roku akademickim 2013/2014 uruchomiliśmy 8 z 13 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

- 5 edycji z zakresu "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" (ed. 67, 68, 69, 70 w Krakowie + edycja w
  Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen)

- 2 edycje z zakresu "Logistyka i transport drogowy" (ed. 6 i ed. 7)

- 1 edycję z zakresu "Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000" (ed. 26)

- 1 edycję z zakresu "Zarządzanie zasobami ludzkimi" (ed. 4)

- 1 edycję z zakresu "Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa" (ed. 9)

- 1 edycję z zakresu "Zamówienia publiczne" (ed. 4)

- 1 edycję z zakresu "Systemy CAD i przetwarzanie obrazu" (ed. 6)

- 1 edycję z zakresu "Systemy sieciowe i bazodanowe" (ed. 5)

 

W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyły 333 osoby.

 

 

Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl