Logistyka i transport drogowy

Forma kształcenia: studia podyplomowe

Edycja: 16 

Rok akademicki: 2017/2018

 

Koszt uczestnictwa: 4 000 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)

Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)

Liczba godzin: 240

 

Termin przyjmowania zgłoszeń do:  22 września 2017 r. 


Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: 14 października 2017 r. - edycja 15

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: 4 listopada 2017 r.  - edycja 16

 

Terminy zjazdów ed. 15: plik do pobrania

Terminy zjazdów ed. 14: plik do pobrania

 

Wymagania: ukończone studia wyższe

 

Karta zgłoszenia: plik do pobrania


Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej: 
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G) 

 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym: karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie), dwa zdjęcia (o wymiarach 35x45 mm), dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych


Program studiów podyplomowych: plik do pobrania

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)

- egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)

- egzamin końcowy w fromie testu z zagadnień objętych programem studiów 

 

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej  z dnia 06.09.2016 r.)
 • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Dokument potwierdzający program studiów podyplomowych (celem przedłożenia w ITS)

 

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:

- materiały z zajęć

- poczęstunek w przerwach między zajęciami

 

Dotychczasowi absolwenci tego kierunku byli zwolnieni z egzaminu państwowego w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) i uzyskiwali Certyfikaty kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób i rzeczy na podstawie dokumentów wydanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz wniesieniu wymaganych przez ITS opłat (zgodnie z art. 38a ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2001 r. nr 125, poz. 1371, z późn. zm.)

 

Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl