Zarządzanie zasobami ludzkimi (zzl)

Forma kształcenia: studia podyplomowe

Edycja: 9

Rok akademicki: 2017/2018

 

Koszt uczestnictwa: 3 500 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)

Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)

Liczba godzin: 190

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 grudnia 2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: luty 2018 r. (po zebraniu grupy min. 20 osób)

Termin rozpoczęcia edycji 8: 14 października 2017 r.


Terminy zajęć edycja 8: plik do pobrania

 

Wymagania dla Kandydatów: ukończone studia wyższe

 

Karta zgłoszenia: plik do pobrania

 

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej: 
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G) 

 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym: karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie), dwa zdjęcia (o wymiarach 35x45 mm), dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych

 

Program studiów podyplomowych: plik do pobrania


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)

- egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)

- egzamin końcowy w fromie testu z zagadnień objętych programem studiów 

 

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z zarządzeniem nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 06.09.2016 r.)

 

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:

- materiały z zajęć

- poczęstunek w przerwach między zajęciami

 

Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl