BHP - instruktaże oraz szkolenia okresowe

WYMAGANIA
Brak


TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie realizowane jest przy min. 10 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


UZYSKIWANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

KOSZT UCZESTNICTWA
Cena ustalana indywidualnie (zależna od ilości zgłoszeń i rodzaju szkolenia)
Uczestnicy kursu otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć.

 

Przeprowadzamy na zlecenie:

 • INSTRUKTAŻ OGÓLNY
 • SZKOLENIA OKRESOWE W DZIEDZINIE BHP

pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, pracodawców wykonujących zadania służby bhp, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, studentów

 

Szkolenia mogą być prowadzone na terenie Politechniki Krakowskiej lub w innych obiektach wskazanych przez zleceniodawcę

 

Karta zgłoszenia: plik do pobrania

 

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej: 
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G) 

 

 

 

Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl