Auditor wewnętrzny systemu HACCP

PRZEZNACZENIE
Dla osób przeprowadzających audity wewnętrzne systemu HACCP oddzielnie lub w ramach zintegrowanego systemu zarządzania. Głównym celem jest zrozumienie technik auditowania i związków normy ISO 9001 z systemem HACCP. 


WYMAGANIA
Ukończone szkolenie „System HACCP – zasady, wdrażanie, utrzymanie”

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ

Cały rok (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)

 

TERMIN SZKOLENIA: 

Zostanie ustalony po zebraniu się grupy min.10 osób


CZAS TRWANIA
16 godzin


WYDAWANE DOKUMENTY:
Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu HACCP

 

ZAKRES MERYTORYCZNY
Związki między normą ISO 9001 a wymaganiami HACCP, wytyczne zastosowania normy ISO 9001 w przemyśle, produkcji żywności i napojów, metodologia auditu w oparciu o wymagania normy ISO 19011, planowanie i przygotowanie auditu, przygotowanie listy kontrolnej, przeprowadzenie auditu, dokumentowanie, w tym przedstawienie niezgodności


KOSZT UCZESTNICTWA
400 zł 

 

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

 

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej: 
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G) 

 

Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl