Dobre Praktyki Produkcji GMP wg normy ISO 22716

Szkolenie kierowane jest do pracowników przedsiębiorstw kosmetycznych działających w zakresie obowiązującego systemu GMP, kadry nadzorującej wdrożony system GMP i innych osób zainteresowanych tematem. Szkolenie zapewnia pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie dobrych praktyk produkcji wg ISO 22716 przy wytwórstwie i konfekcjonowaniu kosmetyków. Uczestnictwo w szkoleniu gwarantuje spełnienie wymagania wynikającego z normy ISO 22716 o konieczności przeszkolenia kadry produkcyjnej z zakresu dobrych praktyk produkcji GMPWYMAGANIA
Brak

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie jest realizowane przy min. 10 zgłoszeniach)


CZAS TRWANIA
8 godzin


UZYSKIWANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia


ZAKRES MERYTORYCZNY
Wymagania Dobrych Praktyk Produkcji ISO 22716 – omówienie praktycznych rozwiązań spełnienia niniejszych wymagań, zakres obowiązków działu kontroli jakości i działu zapewnienia jakości, proces certyfikacji systemu GMP

 

KOSZT UCZESTNICTWA
400 zł - uczestnicy szkolenia otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć.


KARTA ZGŁOSZENIA 
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

 

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej: 
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G) 

 

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.

Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl