Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)

Forma kształcenia: studia podyplomowe

Edycja: 92

 

Rok akademicki: 2017/2018


Koszt uczestnictwa: 4 000 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)

Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)

Liczba godzin: 280


Przedmiotowe studia podyplomowe spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci po ich ukończeniu nabywają kwalifikacje starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń do: 15 grudnia 2017 r. 

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: luty 2018 r.

Termin inauguracji edycji 89, 90 i 91: 14 października 2017 r.


Terminy zajęć edycji 91: plik do pobrania

 Terminy zajęć edycji 90: plik do pobrania

Terminy zajęć edycji 89: plik do pobrania

Terminy zajęć edycji 87: plik do pobrania

 

Wymagania: ukończone studia wyższe

 

Karta zgłoszenia: plik do pobrania

 

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej: 
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G) 

 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym: karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie), dwa zdjęcia (o wymiarach 35x45 mm), dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych

 

Program studiów podyplomowych: plik do pobrania

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)

- egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)

- egzamin końcowy w fromie testu z zagadnień objętych programem studiów 

 

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów: 

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej  z dnia 06.09.2016 r.)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego bhp 
 • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp
 • Certyfikat Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu dodatkowego egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A., którego koszt wynosi 300 zł)

 

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:

- publikację "BHP w praktyce" B. Rączkowskiego (wyd. ODDK)

- materiały z zajęć

- poczęstunek w przerwach między zajęciami

 

 

 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl