Rekrutacja na studia podyplomowe w Krakowie w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja na studia podyplomowe w Krakowie w roku akademickim 2017/2018 już trwa!

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych z zakresu:

 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - edycja 89

Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000 - edycja 29

Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa - edycja 12

Logistyka i transport drogowy - edycja 15

Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi - edycja 11

Systemy CAD i przetwarzanie obrazu - edycja 9

Systemy sieciowe i bazodanowe - edycja 10

Zarządzanie zasobami ludzkimi - edycja 8

Zamówienia publiczne - edycja 7

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH - edycja 10

Zarządzanie energią - edycja 1

Zarządzanie środowiskowe - edycja 12

 

i innych.

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia na studia podyplomowe można przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

 

Informacje dotyczące poszczególnych kierunków studiów podyplomowych można znaleźć na naszej stronie internetowej lub uzyskać telefonicznie: (12) 628 34 47.

 

Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl