Wcześniejsze konferencje

Konferencje/sympozja organizowane lub współorganizowane
przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
w latach 2000-2010


1. I Sympozjum Szkoleniowe „Współczesne podejście do zagadnień ochrony pracy”
– Wadowice, 21-23.02.2003 r. (organizacja)
2. II Sympozjum Szkoleniowe „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”
– Wadowice, 12-14.11.2004 r. (organizacja)
3. I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Diagnostyka pojazdów”
– Kraków, 25.06.2004 r. (organizacja)
4. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Badania techniczne pojazdów przewożących towary niebezpieczne”
– Kraków, 19.09.2005 r. (organizacja)
5. IV Polsko-Ukraińska Naukowo-Techniczna Konferencja dla Młodych Naukowców „Mechanika i Informatyka”
– Chmielnicki (Ukraina) 27-29.04.2006 r. (współorganizacja)
6. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe „Bezpieczny przewóz drogowy odpadów niebezpiecznych w świetle obowiązujących
przepisów ADR 2007”
– Kraków, 09.06.2006 r. (organizacja)
7. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość i innowacyjność w procesach wytwarzania – QUALITY 2006”
– Kraków, 21-23.09.2006 r. (organizacja)
8. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe „ADR w praktyce polskich przedsiębiorców”
– Tęgoborze, 20-21.10.2006 r. (organizacja)
9. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe „Przewóz drogowy materiałów wybuchowych i promieniotwórczych, paliw, gazów”
– Kraków, 16.02.2007 r. (organizacja)
10. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe „Czy przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach może być bezpieczny?”
– Tarnów, 25-26.05.2007 r. (organizacja)
11. V Polsko-Ukraińska Naukowo-Techniczna Konferencja dla Młodych Naukowców „Mechanika i Informatyka”
– Chmielnicki (Ukraina) 23-25.05.2007 r. (współorganizacja) – podczas konferencji zostało otwarte POLSKO-
-UKRAIŃSKIE CENTRUM JAKOŚCI przy Narodowym Uniwersytecie w Chmielnickim
12. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne materiały i technologie w budowie i eksploatacji maszyn”
– Kamieniec Podolski (Ukraina) 6-8.09.2007 r. (organizacja)
13. III Sympozjum Szkoleniowe „Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby”
– Wadowice, 7-9.03.2008 r. (organizacja)
14. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja – Przedsiębiorczość – Jakość”
– Ustroń, 18-19.09.2008 r. (współorganizacja)
15. X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu”
– Chrzanów, 3-4.10.2009 r. (współorganizacja)
16. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro- i makroregionów – szanse i zagrożenia”
– Babice, 6-7.09.2010 r. (współorganizacja)
17. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn”
– Zakopane, 23-25.09.2010 r. (organizacja)

Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl